Welkom op de website van Cultuur Educatief Collectief

Welkom bij Het Cultuur Educatief Collectief (CEC)

Vijf zelfstandige trainers en adviseurs met jarenlange ervaring in de cultuureducatie hebben de handen ineen geslagen om in coöperatief verband cultuuronderwijs binnen het onderwijs, culturele veld en overheden een stevige basis, een vaste plek te geven.

Zij zijn specialisten op het gebied van innovatie, het ontwikkelen van concepten die bij onderwijs en culturele omgeving passen, creativiteitsontwikkeling, kwaliteit van cultuuronderwijs, het stimuleren van samenhang tussen onderwijs en culturele veld, doorgaande leerlijnen, monitoring en evaluatie, onderzoek, verbinden van binnenschools met buitenschools leren, samenwerken op lokaal en regionaal niveau, scholing en werken samen met lokale, regionale en landelijke partners strategische kennis. Zij denken vanuit de praktijk en vormen samen ‘Het Cultuur Educatief Collectief’ (CEC). Wie zijn wij? Klik hier.

Op 16 november 2018 is CEC opnieuw geregistreerd bij het CRKBO. CRKBO_Instelling