In de komende maanden wordt het Cultuur Educatief Collectief opgeheven.
De huidige leden gaan zelfstandig door met hun werkzaamheden. De volgende emailadressen blijven voorlopig bruikbaar: info@cec-nederland.nl, paul.vogelezang@cec-nederland.nl, titia.lefers@cec-nederland.nl