Welkom op de website van Cultuur Educatief Collectief

Cultuureducatie met kwaliteit

Binnen het landelijke programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ heeft het C.E.C. al diverse partners ondersteund in het realiseren van hun doelstellingen in Cultuureducatie.

  • Zutphen; in enkele gesprekken een aanzet gegeven voor de Muzehof en Educatiepunt Zutphen voor bijstellen van visie en tot de herijking van diensten voor het onderwijs.
  • Voor Zevenaar een kort proces opgezet en begeleid om tot de opzet te komen van een afdeling cultuureducatie als onderdeel van een nieuwe (gefuseerde) organisatie.
  • Ondersteuning van de samenwerkende kunstinstellingen en Bibliotheek in Barneveld in het opnieuw formuleren van visie en uitgangspunten voor een duurzame vorm van cultuureducatie.
  • Cultuurplein Noord Veluwe; advisering van instelling en diverse gemeenten om tot duurzame en hernieuwde samenwerking te komen tbv het onderwijs en Cultuurmakelaardij. Visie ontwikkeling op cultuureducatie binnen het nieuwe beleidsplan ter  advisering voor de nieuwe directeur.
  • In Helmond voor OBSH ( Openbaar Onderwijs Stichting Helmond) het onderdeel professionalisering uitgewerkt voor 8 scholen waarin de cultuureducatiescan op diverse niveau’s is uitgevoerd.
  • Ondersteuning van Mocca Amsterdam
  • Advisering van KCR Rotterdam
  • Gemeente Noordoost polder; een herijking van de visie en werkwijze in cultuurdeucatie met drie partijen Onderwijs, Cultuuraanbieder en Gemeente.
  • In opdracht van Kunstgebouw onderzoek naar de mogelijkheden van meerjarige convenanten tussen Onderwijs, Gemeenten en Cultuurpartners.
  • Gemeente Krimpen aan den IJssel het opzetten en formuleren van een toekomstbestendig cultuurbeleid met diverse partijen.