Welkom op de website van Cultuur Educatief Collectief

Post-HBO Cultuurbegeleider

C.E.C. heeft aan de wieg gestaan bij de ontwikkeling van de post-HBO-opleiding ‘Cultuurbegeleider’. Een voorbeeld van verder uitwerken van de ICC cursus. De opleiding die door de Hogescholen verzorgd wordt in samenwerking met het LKCA. Dit is een onderdeel van een traject om tot een verankering  van cultuureducatie te komen door samenwerking tussen onderwijs en culturele veld in de regio.

Het C.E.C. voerde in opdracht van het FCP het flankerend beleid uit rondom de post-HBO Cultuurbegeleider.

In deze periode ( 2014 – 2017) heeft het C.E.C. naast de uitrol van de opleiding flink aandacht besteed aan de waardering en positionering van deze opleiding . Dit heeft geresulteerd in de huidige stimuleringsregeling. Deze regeling is te vinden onder de volgende links:

link 1. Duo. Subsidie

link 2. LKCA. 

In het jaar 2017 heeft het C.E.C. ervoor gezorgd dat de toekomstige doorontwikkeling van de opleiding aandacht kreeg. Zij heeft het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs geadviseerd ervoor te zorgen dat de opleiding binnen het stelsel van nascholings- en kennisinstituten geborgd werd. Ons voorstel is overgenomen en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst ( LKCA) is het huidige coördinatiepunt