Welkom op de website van Cultuur Educatief Collectief

Joop Mols

Waarom ben ik lid van het CEC?

Vanuit de analyse van het heden een antwoord vinden op cultuureducatie van morgen, door expertise te bundelen en te werken aan de toekomst voor kinderen.

Achtergrond:

  • Docent theater voortgezet onderwijs, directeur regionaal bureau EDU-ART , projectleider, trainer, onderzoeker ICQ, adviseur cultuureducatie en culturele infrastructuur. Initiator en projectleider ICC Nederland. Maar ook regisseur, acteur, diverse theaterproducties met het bedrijfsleven.
  • Eigenaar van theaterproductiebedrijf en adviesbureau ‘ joop mols ‘ advies en organisatie in cultuur en educatie’

Specialiteiten:

  • Cultuureducatie en culturele infrastructuur; strategie en beleid overheden, Cultuurpartners onderwijs
  • Doorontwikkeling ICC, deskundigheidsbevordering.
  • Post HBO Cultuurbegeleider
  • Bedrijfsregie
  • Amateurkunst theater
  • Dagvoorzitterschap, gespreksleider
  • Scholing en training improvisatie methodieken en poëzie
  • Referentiekader cultuureducatie, cultuureducatiescan

Contactgegevens:

Woonplaats: Ooij
Telefoon: 024-6633365 of 06-51574271
E-mail: joop.mols@cec-nederland.nl

Terug