Welkom op de website van Cultuur Educatief Collectief

Titia Lefers

Waarom ben ik lid van het CEC?

De som is meer dan de afzonderlijke delen. Met behulp van elkaars – soms totaal verschillende – expertises kun je gezamenlijk iets moois tot stand brengen en van elkaar leren. Samen leveren we bouwstenen voor toekomstbestendige cultuureducatie. 

Achtergrond:

tot 2013 werkzaam bij stichting EDU-ART te Arnhem: Adviseur ontwikkeling en onderzoek. Opleidingen voor projectmanagement, beleidsonderzoek.

Eigenaar van bureau Lefers van der Zande, onderzoek, advies en training

Specialiteiten:

  • Opzetten en uitvoeren van monitoronderzoeken en effectmetingen onder scholen voor primair en voortgezet onderwijs, culturele instellingen en gemeenten;
  • Ontwerpen van de ‘beleidsverankeringsmaat’ voor gemeenten en schoolbesturen; en doorontwikkelen in de vorm van onderzoeksinstrumentaria;
  • Opzetten en uitvoeren van monitoring en evaluatie van landelijke programma’s zoals ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, ‘Muziek in ieder Kind’ en verschillende (provinciale) projecten;
  • Ontwikkeling en uitvoering van workshops als ‘Digitaal evalueren’, ‘(van) Evalueren kunt u leren’ en ‘Kwaliteitszorg in een notendop’;
  • Interne kwaliteitszorg: Begeleiden, opstellen en realisatie van kwantitatieve en kwalitatieve evaluaties, kwartaalanalyses, online uitzetten van surveys en (beleids-) advisering;
  • Advisering op het gebied van projectmanagement – structuur aanbrengen in complexe projecten;
  • Advisering op het gebied van evaluatie en onderzoek.

Contactgegevens:

Woonplaats: Oosterbeek
Telefoon: 06 – 11710690
E-mail: titia.lefers@cec-nederland.nl
Website: www.lefersvanderzande.nl

Terug