Welkom op de website van Cultuur Educatief Collectief

Bouwstenen

Concrete bouwstenen:
Ontwikkeling van de deskundigheid van leraren primair onderwijs:
CQ-cursus. Cursus creativiteitsontwikkeling voor schoolteams. In 2 bijeenkomsten krijgen teams grip op de theorie van creativiteitsontwikkeling. In 2 aanvullende bijeenkomsten wordt deze theorie in praktijk omgezet. CQ staat voor het Creatieve Quotiënt. CQ laat zich perfect verbinden met 21st Century Skills. De CQ-cursus is HBO-gecertificeerd.
ICC-cursus. De landelijk erkende ICC-cursus kan gegeven worden door onze trainers. Zij zijn alle gecertificeerde ICC-trainers. De CEC-trainers maken de vertaling naar de praktijk en koppelen een en ander naar teambijeenkomsten, creativiteitsontwikkeling, samenhang met andere domeinen, ontwikkelen en verbreden van nieuwe onderwijsconcepten.
Cultuureducatie met Kwaliteit. Begeleiding nodig in hoe je lokaal/regionaal Cultuureducatie met Kwaliteit samen met gemeente en culturele partners kunt samenvoegen tot een duurzaam geheel. CEC heeft adviseurs die daar specialist in zijn, vooral denkend vanuit de werkvloer.
Kwaliteitskaart. In samenwerking met het WMKPO ontwikkelt het CEC een kwaliteitskaart cultuureducatie. In januari 2016 zal deze kaart operationeel zijn. CEC werkt bij het maken van deze kaart samen met partners uit de culturele sector, opleidingen en onderwijspraktijk. Ook hier wordt gewerkt vanaf de werkvloer.
Flankerend beleid post-HBO Cultuurbegeleider. CEC heeft aan de wieg gestaan van de post-HBO-opleiding Cultuurbegeleider. Naast de opleiding die door de Hogescholen verzorgd wordt is er een traject om tot een verankering te komen van een structurele samenwerking tussen onderwijs en culturele veld in de regio. Dat is het flankerend beleid. Dat wordt landelijk uitgevoerd door CEC in opdracht van het LPNPO, het landelijk platform nascholing primair onderwijs (waarin de hogescholen zijn verenigd)