Bouwstenen

Post-HBO Cultuurbegeleider

C.E.C. heeft aan de wieg gestaan bij de ontwikkeling van de post-HBO-opleiding ‘Cultuurbegeleider’. Een voorbeeld van verder uitwerken van de ICC cursus. De opleiding die door de Hogescholen verzorgd wordt in samenwerking met het LKCA. Dit is een onderdeel van een traject om tot een verankering  van cultuureducatie te komen door samenwerking tussen onderwijs en
Lees verder…

› Meer informatie

Cultuureducatiescan
Door: Joop Mols

Omdat het C.E.C. de cultuureducatiescan in samenwerking met anderen uit het culturele veld en onderwijs heeft ontwikkeld kunnen wij u voorzien van de juiste en meer gedetailleerde informatie . Hoe bepaalt u als school zelf de kwaliteit van cultuureducatie? Om de kwaliteit van beleid en uitvoering van cultuureducatie op uw school (of scholen) in beeld
Lees verder…

› Meer informatie

Moneva (monitoring + evaluatie): een systematiek

Moneva = samentrekking van monitoring en evaluatie.   Wanneer u als penvoerder deelneemt aan een landelijk programma zoals bijvoorbeeld Cultuureducatie met Kwaliteit, dan wordt er van u verwacht dat u periodiek de resultaten van uw project monitort en effecten zichtbaar maakt. Daarnaast moet u uw activiteiten en resultaten ook nog met enig regelmaat evalueren: u
Lees verder…

› Meer informatie

Cultuureducatie met kwaliteit

Binnen dit project hebben we als CEC al diverse diensten geleverd zoals o.a. ‘de moneva systematiek’ die door Titia Lefers wordt uitgevoerd op diverse niveaus. De Cultuureducatiescan kun je binnen dit programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ uitstekend gebruiken. De school hanteert zelf een meetinstrument waarvan je de rapportage kunt gebruiken voor het gesprek met de inspectie.

› Meer informatie

CQ-cursus

CQ-cursus. Cursus creativiteitsontwikkeling voor schoolteams. In 2 bijeenkomsten krijgen teams grip op de theorie van creativiteitsontwikkeling. In 2 aanvullende bijeenkomsten wordt deze theorie in praktijk omgezet. CQ staat voor het Creatieve Quotiënt. CQ laat zich perfect verbinden met 21st Century Skills. De CQ-cursus is HBO-gecertificeerd. De CQ-cursus is vast onderdeel van het traject Cultuureducatie met
Lees verder…

› Meer informatie

ICC-cursus

De landelijk erkende ICC-cursus kan gegeven worden door onze trainers. Zij zijn alle gecertificeerde ICC-trainers. De CEC-trainers maken de vertaling naar de praktijk en koppelen een en ander naar teambijeenkomsten, creativiteitsontwikkeling, samenhang met andere domeinen, ontwikkelen en verbreden van nieuwe onderwijsconcepten. De ICC-cursus met de culturele reis in de omgeving levert niet alleen diverse eye-openers
Lees verder…

› Meer informatie