Welkom op de website van Cultuur Educatief Collectief

CEC als organisatie

  • Het C.E.C. werkt met een ‘satellietstructuur’. Ieder lid van het collectief heeft een eigen netwerk en is geworteld ergens in de regio in Nederland. Deze regionale of provinciale netwerken zijn in feite de voedingsbodem voor idee- en conceptvorming van het individuele lid. Elk lid kan op voordracht andere mensen voorstellen tot deelname aan het collectief. De voordracht dient gemotiveerd te worden door de aanbrenger.
  • Nederland heeft vele adviseurs,  ICC-trainers, ambtenaren en zzp’ers op het terrein van kunst en cultuur. Willen we onderwijs, de culturele sector en de culturele infrastructuur optimaal bedienen dan is het goed om dit bestaande netwerk te benutten. Zij zijn immers de sleutel tot de aanbieders, beleidsmakers en samenwerkingsverbanden rondom de scholen.
  • Signalen uit het werkveld worden met elkaar gedeeld en besproken. Nagegaan wordt of sommige ontwikkelingen de moeite waard is om het verder uit te diepen of te volgen. Mensen creëren zo hun eigen expertise die in het collectief wordt gedeeld.
  • Het C.E.C. werkt met een centraal aanspreekpunt, een loket waar de vragen binnenkomen.