Welkom op de website van Cultuur Educatief Collectief

CEC Missie

CEC streeft naar:

  • ontwikkeling van duurzame cultuureducatie in o.a. het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, bij culturele aanbieders en lokale/provinciale overheden.
  • de ontwikkeling van een verantwoordelijk (cultureel)zelfbewustzijn bij de leerling, de school en het onderwijs.
  • de samenwerking tussen culturele veld en (basis)onderwijs die bijdraagt aan de inhoudelijke invulling van het leergebied kunstzinnige oriëntatie en scholen helpt bij het concretiseren ervan.
  • het werken vanuit nieuwe perspectieven. Scholing en zelfstudie voor de leden van de coöperatie zijn voorwaarden tot deelname aan het CEC, zodat de dienstverlening up-to-date blijft en voorzien is van de allerlaatste inzichten.
  • kwaliteitszorg voor de eigen leden. Het CEC organiseert dan ook scholing voor haar leden door studiedagen te organiseren waar men de eigen ontwikkeling centraal stelt. Hierdoor kunnen we klanten beter adviseren, begeleiden.
  • delen van expertise. Door nieuwe inzichten en vaardigheden met andere trainers in het Nederlandse cultuureducatieveld te delen voor een kwalitatieve cultuureducatie op school.