Welkom op de website van Cultuur Educatief Collectief

Wie zijn wij?

Het CEC is een slagvaardig samenwerkingsverband. Dat betekent geen bureaucratie, weinig overhead, maar gebruik maken van de kracht van samenwerking, de bundeling van expertise en gebruik maken van elkaars netwerken. Het aantal leden van het CEC ligt niet vast. Wil men lid van het CEC worden dan dient men door een ander lid voorgedragen te worden. De algemene ledenvergadering besluit over toelating.

Het CEC is een coöperatie u.a.. Ieder lid moet in het bezit zijn van een zelfstandigheidverklaring, een BTW-nummer en ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel, of een ander wettelijk geaccepteerd construct.

Wij merken in gesprekken met ‘het veld’ ( bestuurders, overheden, onderwijs, instellingen ) dat reflectie op deze tijd en de ontwikkelingen in de genoemde velden essentieel is voor vooruitgang. Wij kunnen in dit proces van toegevoegde waarde zijn omdat elk afzonderlijk lid van dit collectief specifieke expertise heeft.

Daarom komen we zelf als collectief regelmatig bij elkaar om op de huidige ontwikkelingen in de praktijk te reflecteren.

Vanuit deze analyse ontwikkelen nieuwe initiatieven of doen we voorstellen voor het ontwerpen van nieuwe producten die anderen helpen bij hun ontwikkeling.

U kunt natuurlijk gebruik maken van onze inmiddels ontwikkelde producten maar we kunnen u ook ondersteunen in uw route om tot een nieuw product of inzicht te komen. Zie voorbeelden onder ‘bouwstenen’