Welkom op de website van Cultuur Educatief Collectief

Bouwwerk

Het CEC is er vooral om de ontwikkeling en innovatie van cultuureducatie te ondersteunen en te begeleiden. In dit cultuureducatieve veld zijn drie partijen van belang; Onderwijs, Cultuurpartners en Overheden. De samenhang en de mate waarin men samenwerkt zien we als een fundament voor een zinvol en mooi bouwwerk. Daarin speelt onder meer het volgende een rol:

  • professionalisering bijvoorbeeld: scholing op post-hbo-niveau
  • cultuureducatie verbinden met andere domeinen;
  • creativiteitsontwikkeling: hoe geef ik dat vorm?
  • draagvlak cultuureducatie  door alle niveau’s’;
  • verankering van cultuureducatie door middel van de ‘cultuureducatiescan’;
  • hoe kan ik de ontwikkeling van kinderen volgen;

Het bouwwerk kan op maat van de school, de instelling, de gemeente, de samenhang ertussen opgetrokken worden. Voor dit bouwwerk heb je materialen, gereedschap, bouwstenen nodig.  CEC heeft een serie concrete bouwstenen beschikbaar en is bezig met het ontwikkelen van nieuwe bouwstenen. Klik hier voor concrete bouwstenen.

Daarnaast gaat het Cultuur Educatief Collectief  als procesarchitect  graag het gesprek met u aan om naar een passend bouwwerk voor uw organisatie te ontwerpen!