Welkom op de website van Cultuur Educatief Collectief

Bouwwerk

Het CEC is er vooral om de ontwikkeling en innovatie van cultuureducatie te ondersteunen en te begeleiden. In dit cultuureducatieve veld zijn drie partijen van belang; Onderwijs, Cultuurpartners en Overheden. gezamenlijk bouwen zij aan Cultuureducatie. De samenhang in beleid en uitvoering zien we daarom als een fundament . Daarin speelt onder meer het volgende een rol:

  • samenhang in beleid cultuureducatie, onderwijs, culturele partners en lokale overheid.
  • professionalisering en scholing op post-hbo-niveau; o.a. creativiteitsontwikkeling.
  • cultuureducatie verbinden met andere domeinen;
  • draagvlak voor cultuureducatie  bij alle betrokkenen;
  • verankering van cultuureducatie via een kwaliteit zorgsysteem de ‘cultuureducatiescan’;
  • vastleggen van de ontwikkeling van kinderen;

Dit bouwwerk kan zowel op maat van de school, de instelling, de gemeente, als in samenhang ertussen opgetrokken worden. Het C.E.C. heeft een serie concrete bouwstenen hiervoor beschikbaar en is nog bezig met het ontwikkelen van nieuwe bouwstenen. Klik hier voor concrete bouwstenen.

Daarnaast gaat het Cultuur Educatief Collectief  als procesarchitect  graag het gesprek met u aan om op onderdelen opdrachten uit te voeren zoals beleidsplannen te ontwikkelen. Ook het omzetten van visies en of beleid naar uitvoering  of  een passend bouwwerk voor uw organisatie te ontwerpen behoort tot de mogelijkheden.